پتینه کاری روی دیوار

پتینه کاری روی دیوار پتینه پتینه کاری روی سقف پتینه اصطلاحی است که امروزه در دکوراسیون داخلی ساختمان با نقاشی ساختمان گره خورده است . شاید شما هم نام پتینه را بصور مختلف شنیده اید.

event_note
close

پتینه کاری روی دیوار پتینه پتینه کاری روی سقف پتینه اصطلاحی است که امروزه در دکوراسیون داخلی ساختمان با نقاشی ساختمان گره خورده است . شاید شما هم نام پتینه را بصور مختلف شنیده اید.

folder_open پتینه
Read more
نقاشی سه بعدی روی دیوار

نقاشی سه بعدی روی دیوار

نقاشی سه بعدی روی دیوار نقاشی سه بعدی روی سقف نقاشی سه بعدی با ایجاد خطای دید در واقع عمق و بعدی دیگر از تصویر را رونمایی می کند که در اصطلاح به تصویر احساس

event_note
close

نقاشی سه بعدی روی دیوار نقاشی سه بعدی روی سقف نقاشی سه بعدی با ایجاد خطای دید در واقع عمق و بعدی دیگر از تصویر را رونمایی می کند که در اصطلاح به تصویر احساس

Read more

ورق طلا روی دیوار

ورق طلا روی دیوار درخشندگی و براقیت طلا ، از دیر باز تا کنون در دکوراسیون داخلی و خارجی در تمام دنیا نشانی از جلال و شکوه بوده و در تمام قسمتهای خانه از آن

event_note
close

ورق طلا روی دیوار درخشندگی و براقیت طلا ، از دیر باز تا کنون در دکوراسیون داخلی و خارجی در تمام دنیا نشانی از جلال و شکوه بوده و در تمام قسمتهای خانه از آن

folder_open نقاشی سقفی
Read more
نقاشی موتیف

نقاشی موتیف

نقاشی موتیف motif یکی از نقاشی های که در نقاشی سقفی کاربرد فراوانی دارد نقاشی موتیف می باشد که با هنر طلاکاری به کمک ورقه های طلا نقش مدرن تر و شیک تری پیده اکرده

event_note
close

نقاشی موتیف motif یکی از نقاشی های که در نقاشی سقفی کاربرد فراوانی دارد نقاشی موتیف می باشد که با هنر طلاکاری به کمک ورقه های طلا نقش مدرن تر و شیک تری پیده اکرده

Read more
نقاشی سقفی

نقاشی سقفی

نقـاشی سقفی یا همان نقاشی روی سقف  یکی از هنرهایی که امروزه در خانه های که هزینه های زیادی برای زیبایی آن می کنند مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است . نقاشی سقفی به

event_note
close

نقـاشی سقفی یا همان نقاشی روی سقف  یکی از هنرهایی که امروزه در خانه های که هزینه های زیادی برای زیبایی آن می کنند مورد استقبال و استفاده قرار گرفته است . نقاشی سقفی به

folder_open نقاشی سقفی
Read more
طراحی کلاسیک سقف

طراحی کلاسیک سقف

طراحی کلاسیک سقف در نقاشی سقفی یا نقاشی روی سقف ، توانا بودن در طراحی یکی از مستلزمات حرفه ای بودن یک نقاش محسوب می شود . و برای نقاشی روی سقف طرحهای کلاسیک و

event_note
close

طراحی کلاسیک سقف در نقاشی سقفی یا نقاشی روی سقف ، توانا بودن در طراحی یکی از مستلزمات حرفه ای بودن یک نقاش محسوب می شود . و برای نقاشی روی سقف طرحهای کلاسیک و

folder_open نقاشی سقفی
Read more
طرح فرشته چیست؟

طرح فرشته چیست؟

طرح فرشته چیست؟ یکی از طرحهای بسیار استفاده شده از قدیم تا الان در نقاشی روی سقف و دیوار ، طراحی نقاشی طرح فرشته می باشد. طرح فرشته چیست؟ شاید شما شنیده اید :”طرح فرشته

event_note
close

طرح فرشته چیست؟ یکی از طرحهای بسیار استفاده شده از قدیم تا الان در نقاشی روی سقف و دیوار ، طراحی نقاشی طرح فرشته می باشد. طرح فرشته چیست؟ شاید شما شنیده اید :”طرح فرشته

folder_open نقاشی سقفی
Read more